Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії  ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

189

07.11.2011

Національний банк України

Не має дати закінчення

Опис: Термін дії вищевказаної ліцензії Національного банку України необмежений.

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій

189

07.11.2011

Національний банк України

Не має дати закінчення

Опис: Термін дії вищевказаної ліцензії Національного банку України необмежений.

Банкiвська дiяльнiсть

189

07.11.2011

Нацiональний банк України

Не має дати закінчення

Опис: Термін дії вищевказаної ліцензії Національного банку України необмежений.


 

1

2

3

4

5

Андеррайтинг

Серія АЕ № 185089

12.10.2012

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Необмеже ний строк дії ліцензії

Опис: Термін дії вищевказаної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необмежений.

Дилерська діяльність на фондовому ринку

Серія АЕ № 185088

12.10.2012

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Необмеже ний строк дії ліцензії

Опис: Термін дії вищевказаної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необмежений.

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Серія АЕ № 185008

12.10.2012

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Необмеже ний сторок дії ліцензії

Опис: Термін дії вищевказаної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необмежений.


 

1

2

3

4

5

Брокерська діяльність на фондовому ринку

Серія АЕ № 185087

12.10.2012

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Необмеже ний строк дії ліцензії

Опис: Термін дії вищевказаної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необмежений.