Інформація про випуски акцій

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.07.2011 365/1/11 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000078471 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 100 1060000 106000000 100
Опис В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. У лiстингу перебував з 23.03.2011 по 23.05.2011 р.