Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

вул. Тропiнiна, 7-Г, м. Київ, Київська область, 04107

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

серiя АВ №498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.05.2009

Міжміський код та телефон

044 585 42 40

Факс

д/н

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис: ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" надає депозитарнi послуги.

 

Повне найменування юридичної

особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

вул. Б. Грiнченка, 3, м. Київ, Київська область, 01001

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

серiя АВ №581322

Назва державного органу, що

видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044 279 65 40

Факс

044 279 13 22

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис: Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв.


 

Повне найменування юридичної

особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "БДО"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20197074

Місцезнаходження

вул. Сєрова, 4, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровський, Днiпропетровська область, 49000

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2868

Назва державного органу, що

видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(056) 370-30-43

Факс

(056) 370-30-45

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис: ТОВ "БДО" здійснювало аудиторську перевірку ПАТ "ПФБ" за результатми діяльності за 2012 рік. Аудиторський висновок додається до річного звіту ПАТ "ПФБ".

 

Повне найменування юридичної

особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія "ОНIКС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32079024

Місцезнаходження

квартал 278, 22-Б, м. Кременчук, Автозаводський, Полтавська область, 39627

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ № 569428-569447

Назва державного органу, що

видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.02.2011

Міжміський код та телефон

(0536) 79-32-62

Факс

((0536) 79-32-61

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Страхова компанія, послугами якої користується ПАТ "ПФБ"


 

Повне найменування юридичної

особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

вул. Шовковична, буд. 42/44, 6 поверх, м. Київ, Київська область, д/н

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД № 034421

Назва державного органу, що

видав ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)

Опис: Товариство надає послуги органiзатора торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку, у тому числi послуги щодо котирування цiнних паперiв та укладання угод.