Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2012

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акцiонерне товариство "ЮНIОIЛ" 25284079 Київська д/н 03150 м. Київ, вул. Горького, буд. 172, офiс 516 0,88440000000
Закрите акцiонерне товариство "Нафтохiмiк" 14279336 Полтавська д/н 39614 м.Кременчук вул.Генерала Жадова, 4 0
Спiльне українсько-голандське пiдприємство "Кребо ЛТД", 22540949 Полтавська д/н 39622 м. Кременчук пр.50-рiччя Жовтня, 37А 0
Спiльне українсько-бельгiйське пiдприємство "Фобос ЛТД" 14277403 Полтавська д/н 39610 м.Кременчук вул Свiштовська, 3-г 0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВАТО" 32614991 Полтавська д/н 39614 м.Кременчук вул Генерала Жадова, б.4 - 671 97,34300000000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРОК" 32398718 Полтавська д/н 39614 м.Кременчук, вул Генерала Жадова, б.4 1,76880000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Матицина Тетяна Юрiївна д/н д/н д/н 0,00380000000
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.