Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 25292831
Рік: 2011

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Андеррайтинг Серiя АВ № 534036 03.06.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 12.10.2012
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): ПАТ "ПФБ" планує продовжувати термiн дiї вищевказаної лiцензiї пiсля її закiнчення.
Дилерська дiяльнiсть на фондовому ринку Серiя АВ № 534035 03.06.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 12.10.2012
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): ПАТ "ПФБ" планує продовжувати термiн дiї вищевказаної лiцензiї пiсля її закiнчення.
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв Серiя АВ №534037 03.06.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 12.10.2012
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): ПАТ "ПФБ" планує продовжувати термiн дiї вищевказаної лiцензiї пiсля її закiнчення.
Брокерська дiяльнiсть на фондовому ринку Серiя АВ №534034 03.06.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 12.10.2012
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): ПАТ "ПФБ" планує продовжувати термiн дiї вищевказаної лiцензiї пiсля її закiнчення.
Банкiвська дiяльнiсть 189-3 07.11.2011 Нацiональний банк України Не має дати закiнчення
Опис Термiн дiї вищевказаної лiцензiї Нацiонального банку України не обмежений.
Банкiвська дiяльнiсть 189 07.11.2011 Нацiональний банк України Не має дати закiнчення
Опис Термiн дiї вищевказаної лiцензiї Нацiонального банку України необмежений.

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.