Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

⇐ Повернутися

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата

виникнення

події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

24.01.2013

24.01.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

01.04.2013

01.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента