Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

⇐ Повернутися

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, Київська область, 04107

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

серія АВ №498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.05.2009

Міжміський код та телефон

044 585 42 42

Факс

д/н

Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію

Опис: ПрАТ "Всеукраїнський депозитарїй цінних паперїв" (надалі-ВДЦП) є найбільшим та найпотужнішим розрахунково-кліринговим депозитарієм в Україні. ВДЦП успішно обслуговує розрахунки за принципом «поставка проти оплати» на всіх українських біржових майданчиках. ВДЦП здійснює депозитарну та розрахункову діяльність на підставі ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Забезпечення захисту інформації здійснюється шляхом використання засобів криптографічного захисту інформації на підставі ліцензії Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, якою ВДЦП надано право використання і експлуатації засобів криптографічного захисту інформації та надання своїм клієнтам послуг у галузі криптографічного захисту інформації.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Нацюнальний депозитарїй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

вул. Б. Грїнченка, 3, м. Київ, Київська область, 01001

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 279 65 40

Факс

044 279 13 22

Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професїйну депозитарну діяльність депозитарію

Опис: Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"- юридична особа, що набула статусу Центрального депозитарію в установленому законодавством порядку. Центральний депозитарій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів, розміщених в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої чинним законодавством.

Центральний депозитарій веде облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України".

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "БДО"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20197074

Місцезнаходження

вул. Сєрова, 4, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровський, Днїпропетровська область, 49000

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2868

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(056) 370-30-43

Факс

(056) 370-30-45

Вид діяльності

Аудитор (аудиторсьга фiрмa), яга надає аудиторськї послуги емїтенту

Опис: ТОВ "БДО" здійснювало аудиторську перевірку ПАТ "ПФБ" за результатми діяльності за 2012 рік. Аудиторський висновок додається до річного звіту ПАТ "ПФБ".

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДП "ТОВ Фірма "Юрбізнесконсалтинг"

Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

Код за ЄДРПОУ

31574464

Місцезнаходження

вул. Генерала Жадова, буд. 4, м. Кременчук, Автозаводський, Полтавська область, 39600

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

15851050009001863

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.03.2012

Міжміський код та телефон

(0536) 79-20-12

Факс

(0536) 79-20-12

Вид діяльності

Юридична особа, яга надає правову допомогу емітенту

Опис: Товариство надає послуги з юридичного обслуговування банку.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія "ОНІКС"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32079024

Місцезнаходження

квартал 278, 22-Б, м. Кременчук, Автозаводський, Полтавська область, 39627

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ № 569428-569447

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.02.2011

Міжміський код та телефон

(0536) 79-32-62

Факс

((0536) 79-32-61

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис: Страхова компанія, послугами якої користується ПАТ "ПФБ"

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське кредитно-рейтингове агенство"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36049978

Місцезнаходження

вул. Інститутська, буд. 24/7, оф. 22, м. Київ, Київська область, 01021

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

7

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

Міжміський код та телефон

044 200-10-31

Факс

044 200 -10 -32

Вид діяльності

Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів

Опис: Оновлення кредитного рейтингу та рейтингу депозитів ПАТ "ПФБ".

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

вул. Шовковична, буд. 42/44, 6 поверх, м. Київ, Київська область, д/н

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД № 034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)

Опис: Товариство надає послуги організатора торгівлі цінними паперами на фондовому ринку, у тому числі послуги щодо котирування цінних паперів та укладання угод.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

вул. Тропініна, б. 7-г, м. Київ, Київська область, 04107

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263463

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.10.2013

Міжміський код та телефон

044 585 42 42

Факс

044 481 00 99

Вид діяльності

Розрахунково-клірингова діяльність

Опис: ПАТ "ПФБ" є учасником клирингу ПАТ "Розрахунковий центр", який здійснює проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".