Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

⇐ Повернутися

V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Спостережної Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Максак Олег Іванович (уповноважений представник Матициної Т.Ю.)

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 229507, 19.09.1996, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища, юрист, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

6) стаж керівної роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ДП "ТОВ Фірма "Юрбізнесконсалтинг", директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.01.2011 до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про його відкликання

9) опис: Повноваження Голови Спостережної Ради визначені Статутом та Положенням про Спостережну Раду ПАТ "ПФБ". Посадова особа отримує заробїтну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано. Винагорода в натуральній формі не передбачена. Змін у персональному складi посадових осі6 за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади протягом останніх п'яти років: консультант з правових питань ТОВ "Торговий дім "Укртатнафта"; директор ДП "ТОВ Фірма "Юрбізнесконсалтинг" (за сумісництвом); головний виконавчий директор ТОВ "КРЕБО ІНТЕРНЕШНЛ" (за сумісництвом); директор з економіки ТОВ "КРЕБО ЛТД" (за сумісництвом); Голова Спостережної ради ПАТ "ПФБ" (основне місце роботи).

1) посада

Член Спостережної Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Рахманова Надія Іонівна (уповноважений представник ТОВ "ПРОК")

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 234791, 10.09.1996, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища, учитель англійської та німецької мови, Мінський педагогічний інститут іноземних мов

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "КРЕБО ЛТД", радник

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.01.2011 до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання

9) опис: Повноваження та обов'язки Члена Спостережної Ради визначаються Статутом та Положеням про Спостережну Раду ПАТ "ПФБ". Посадова особа отримує заробїтну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано. Винагорода в натуральній формі не передбачена. Змін у персональному складi посадових осі6 за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади протягом останніх п'яти років: керівник служби президента ЗАТ Спільне українське-голандське підприємство "КРЕБО"; директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УКРТАТНАФТА ЛТД"; радник ТОВ "ФОБОС ЛТД", радник ТОВ "КРЕБО ЛТД"(основне місце роботи), директор ТОВ "ВАТО"(за сумісництвом), директор ТОВ "ПРОК"(за сумісництвом).

1) посада

Член Спостережної Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Великанов Олег Вікторович (уповноважений представник ТОВ "ПРОК")

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 431417, 07.09.2002, Автозаводським РВ КМУ УМВС

України в Полтавській обл.

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища, інженер-хімік-технолог, Волгоградський політехнічний інститут

6) стаж керівної роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: директор виконавчий ТОВ

"ТД"Укртатнафта ЛТД"

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.04.2011 до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про його відкликання

9) опис: Повноваження та обов'язки Члена Спостережної Ради визначаються Статутом та Положеням про Спостережну Раду ПАТ "ПФБ". Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано. Винагорода в натуральній формі не передбачена. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади протягом останніх п'яти років: помічник керівника служби Президента ЗАТ "КРЕБО", директор виконавчий ТОВ "КРЕБО ЛТД", директор виконавчий ТОВ "ТД"Укртатнафта ЛТД".

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Облапенко Маргарита Олексіївна (уповноважений представник ТОВ "ВАТО")

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 469671, 12.09.1997, Крюківським РВ УМВС України в

Полтавській обл.

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища, Львівський політехнічний інститут

6) стаж керівної роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Прок", Головний

бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який

обрано

27.01.2011 до прийняття загальними зборами акціонерів

рішення про її відкликання

9) опис: Повноваження Члена Ревізійної комісії визначені Статутом та Положенням про

Ревізійну комісію ПАТ"ПФБ". Посадова особа отримує заробїтну плату, встановлену згідно зі

штатним розкладом. Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від

посадової особи емітента не отримано. Винагорода в натуральній формі не передбачена. Змін у

персональному складi посадових осі6 за звітний період не було. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади протягом

останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "Статус-реєстр", головний бухгалтер ТОВ "ПРОК".

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Бордюг Лариса Михайлівна (уповноважений представник ТОВ "ВАТО")

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 469153, 27.08.1997, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища, Кіровоградський педагогічний інститут

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "КРЕБО ЛТД",

заступник головного бухгалтера

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.04.2011 до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання

9) опис: Повноваження Члена Ревізійної комісії визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПАТ"ПФБ". Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано. Винагорода в натуральній формі не передбачена. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади протягом останніх п'яти років:бухгалтер ТОВ "Кребо Бориспіль", заступник головного бухгалтера "ТОВ "КРЕБО ЛТД".

1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Васильченко Олександр Валерійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 283265, 26.11.1996, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища, юрист, Українська державна юридична академія

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "ПФБ", Перший

заступник Голови Правління

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.01.2013 до прийняття компетентним органом управління ПАТ "ПФБ" рішення про його відкликання

9) опис: Повноваження та обов'язки Голови Правління визначені Статутом ПАТ "ПФБ" та Положенням про Правління ПАТ "ПФБ". Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано. Винагорода в натуральній формі не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни в складі посадових осіб відбулися на підставі рішення Спостережної ради ПАТ "ПФБ". Попередні посади протягом останніх п'ять років: Перший заступник Голови Правління ПАТ „ПФБ”.

1) посада

Член Правління, Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Маслєннікова Ірина Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА, 861924, 25.12.2001, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища, спеціаліст з фінансів, Дніпропетровський університет економіки та права

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "ПФБ", начальник управління банківських ризиків

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.01.2013 до прийняття компетентним органом управління ПАТ "ПФБ" рішення про її відкликання

9) опис: Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ПАТ "ПФБ". Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано. Винагорода в натуральній формі не передбачена. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади протягом останніх п'ять років: начальник управління економічного аналізу та бюджетного планування АК «ПФБ», начальник управління банківських ризиків АК «ПФБ», начальник управління аналізу банківських ризиків ПАТ «ПФБ».

1) посада

Член Правління, Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Івасенко Наталія Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 540756, 13.02.1998, Автозаводський РВ КМУ УМВС у Полтавській обл.

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища, спеціаліст з економіки, Кременчуцький державний політехнічний інститут

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Кременчуцька філія АК "ПФБ, Головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який

обрано

07.10.2008 до прийняття компетентним органом рішення про

її звільнення з посади головного бухгалтера банку.

9) опис: Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Правління ПАТ "ПФБ". Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано. Винагорода в натуральній формі не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади протягом останніх п'ять років: головний бухгалтер КФ АК "ПФБ".

1) посада

Член Правління, Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Золотаренко Оксана Вікторівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 786157, 25.11.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України у Полтавській обл.

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища, менеджер-економіст, Кременчуцький державний політехнічний інститут

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Кременчуцька філія АК "ПФБ", Начальник відділу інвестицій та цінних паперів

8) дата обрання та термін, на який обрано

14.11.2008 до прийняття Спостережною радою або Загальними зборами акціонерів рішення про її звільнення

9) опис: Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління ПАТ "ПФБ". Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано. Винагорода в натуральній формі не передбачена. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади протягом останніх п'яти років: начальник відділу інвестицій та цінних паперів КФ АК "ПФБ".