Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

⇐ Повернутися

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Закрите акціонерне товариство "Нафтохімік"

14279336

вул.Г енерала Жадова, 4, м.Кременчук, Полтавська область, 39614

0,00000000000

Спільне українсько-голандське підприємство „Кребо ЛТД”,

22540949

пр.50-річчя Жовтня, 37А, м. Кременчук, Полтавська область, 39622

0,00000000000

Спільне українсько-бельгійське підприємство „Фобос ЛТД”

14277403

вул Свіштовська, 3-г, м.Кременчук, Полтавська область, 39610

0,00000000000

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ВАТО”

32614991

вул Генерала Жадова, б.4, м. Кременчук, Полтавська область, 39600

97,34290000000

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ПРОК”

32398718

вул. Генерала Жадова, б.4, м. Кременчук,, Полтавська область, 39614

1,76890000000

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Матицина Тетяна Юріївна

д/н, д/н, д/н

0,88820000000

Усього:

100,00000000000