Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

⇐ Повернутися

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата

видачі

Державний орган, що видав

Дата

закінчення

дії

ліцензії

(дозволу)

1

2

3

4

5

Додаток до Г енеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

189

07.11.2011

Національний банк України

 

Опис: Продовження терміну дії вищевказаної ліцензії не потребується, оскільки термін її дії не обмежений.

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій

189

07.11.2011

Національний банк України

 

Опис: Продовження терміну дії вищевказаної ліцензії не потребується, оскільки термін її дії не обмежений.

Банкївська ліцензія

189

07.11.2011

Нацїональний банк України

 

Опис: Продовження терміну дії вищевказаної ліцензії не потребується, оскільки термін її дії не обмежений.

Професійна діяльність на фондовому ринку- діяльність з торгівлі цінними паперами (Андерр айтинг)

Серія АЕ № 185089

12.10.2012

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

Опис: Продовження терміну дії вищевказаної ліцензії не потребується, оскільки термін її дії не обмежений.

Професійна діяльність на фондовому ринку- діяльність з торгівлі цінними паперами (Дилерська діяльність)

Серія АЕ № 185088

12.10.2012

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

Опис: Продовження терміну дії вищевказаної ліцензії не потребується, оскільки термін її дії не обмежений.

Професійна діяльність на фондовому ринку- діяльність з торгівлі цінними паперами (Брокерська діяльність)

Серія АЕ № 185087

12.10.2012

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

Опис: Продовження терміну дії вищевказаної ліцензії не потребується, оскільки термін її дії не обмежений.

Професійна діяльність на фондовому ринку- діяльність з торгівлі цінними паперами (Депозитарна діяльність депозитарної установи)

Серія АЕ № 286522

08.10.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

Опис: Продовження терміну дії вищевказаної ліцензії не потребується, оскільки термін її дії не обмежений.